Neobyčajný život slávneho vynálezcu. Predstihol svoju dobu, ale zomrel v chudobe