Objavili nové najväčšie prvočíslo. Má 23 miliónov cifier