Matematika vedie k diskriminácii a mikroagresiám, tvrdí americká profesorka

"Na mnohých úrovniach matematika sama funguje ako belosť. Tí, ktorí získavajú kredit za rozvoj matematiky, ktorí sú schopní v matematike a sú považovaní za súčasť matematickej komunity, sú všeobecne vnímaní ako bieli," tvrdí americká profesorka matematiky Rochelle Gutiérrezová z Illinoiskej univerzity.

Podľa nej je schopnosť riešiť geometrické, či početné úlohy a samotná výučba matematiky jedným z dôvodov, prečo existuje v spoločnosti "privilégium bieleho muža". Gutiérrezová túto tézu predstavila v zborníku pre učiteľov matematiky, ktorý vyšiel koncom minulého roka, píšu Lidovky.

"Školské osnovy matematiky zdôrazňujú termíny ako je Pytagorova veta, či počty s pí a vytvárajú tak dojem, že matematika bola vyvinutá Grékmi a ďalšími Európanmi," uvádza podľa denníka Independent profesorka a dodáva, že rovnosť medzi študentmi pri výučbe matematiky bude možná iba za predpokladu , že učitelia pochopia, aký status má matematika v spoločnosti.

Gutiérrezová verí, že zameranie spoločnosti na počty ako na jednu z najdôležitejších schopností spôsobuje diskrimináciu voči niektorým menšinám, ktoré nemajú nadanie na matematiku.

Počty ako inteligencia
"Keď je niekto vnímaný ako znenazdajky, bude sa u neho neustále vytvárať pocit menejcennosti," vysvetľuje Gutiérrezová. Matematické nadanie je totiž v spoločnosti podľa matematičky spájané s inteligenciou a mnohí ľudia tak kvôli nedostatku nadania trpia. Jej prieskum vraj ukázal, že mnoho ľudí prežívalo v hodinách matematiky mikroagresie, keď boli hodnotení, či dokážu uvažovať abstraktne.

Aj cez niektoré kontroverzné názory sa vedenie Illinoiskej univerzity v reakcii pre Fox News profesorky zastáva. Podľa rektora Johna Wilkin je Gutiérrezová uznávaná a obdivovaná odborníčka s mnohými publikáciami v rešpektovaných vedeckých časopisoch.

"Rovnako ako všetci ostatní na našej fakulte profesorka Gutiérrezová má právo na akademickú slobodu nutnú k vedeniu výskumu a dosiahnutiu záverov, aj keď niektorí nemusia s týmito závermi súhlasiť," uviedol rektor. "Prehlbovanie pedagogického poznania je však to, o čo sa u nás na fakulte snažíme."