Spôsoby, ktorými môžete vidieť Einsteinovu teóriu relativity v reálnom živote

Formuloval ju Albert Einstein v roku 1905, teória relativity je pojem, že fyzikálne zákony sú všade rovnaké. Teória vysvetľuje správanie objektov v priestore a čase a dá sa použiť na predpovedanie mnohých vecí od existencie čiernych dier, ohýbania svetla v dôsledku gravitácie až po správanie sa planéty Merkúr na obežnej dráhe, píše Live Science.

Teória je klamne jednoduchá. Po prvé, neexistuje žiadny „absolútny“ referenčný rámec. Pri každom meraní rýchlosti objektu alebo jeho hybnosti, alebo ako prežíva čas, je to vždy vo vzťahu k niečomu inému. Po druhé, rýchlosť svetla je rovnaká bez ohľadu na to, kto ju meria, alebo ako rýchlo osoba, ktorá ju meria, ide. Po tretie, nič nemôže ísť rýchlejšie ako svetlo. 

Dôsledky najznámejšej teórie Einsteina sú hlboké. Ak je rýchlosť svetla vždy rovnaká, znamená to, že astronaut, ktorý ide veľmi rýchlo voči Zemi, bude merať sekundy tikajúce pomalšie, ako pozorovateľ na Zemi - čas sa pre astronauta v podstate spomalí, fenomén nazývaný dilatácia času.

Existuje niekoľko príkladov relativity, ktoré môžeme vidieť v každodennom živote, a dokonca aj technológie, ktoré dnes používame, dokazujú, že Einstein mal pravdu. Tu sú niektoré spôsoby, ako vidíme relativitu v akcii.