Slovák prednášal v britskej Snemovni lordov

Tie sa zrodili na Slovensku a sú inšpiráciou pre riešenie vodnej, klimatickej i potravinovej krízy pre partnerov v Anglicku s dosahom na riešenie tamojších globálnych problémov.

Prvú prezentáciu Michal Kravčík absolvoval v Snemovni Lordov v Londýne 18. júna pod záštitou Lorda Stona of Blackheath, ktorý sa venuje agende klimatickej zmeny. Hosťom Lorda Stona of Blackheath bol aj Rajendra Singh, nositeľ Stockholm Water Prize - 2015, ktorý obnovil stratené rieky v suchej krajine indického Rajastanu.    

Obrovský úspech po rokoch

Prezentácia Michala Kravčíka na oficiálnej pôde v Londýne sa koná po 20-tich rokoch, keď Michal Kravčík 28. mája 1998 prevzal z rúk amerického prezidenta Billa Clintona a britského premiéra Tonyho Blaira americko-európsku cenu pre demokraciu a občiansku spoločnosť.

Cena pre MVO Ľudia a voda bola udelená pri príležitostí 50-tého výročia Marshallovho plánu pre Európu, ktorú naštartovali pomoc vojnou zničenej Európy Spojené štáty (1948) za úspešnú kampaň zastavenia výstavby priehrady Tichý Potok prostredníctvom lacnejšej, efektívnejšej alternatívy na hornej Torysy.  

Zdroj: Michal Kravčík

Prednáškový turnus

Michal Kravčík bude ďalšie prednášky absolvovať na novovznikajúcej Globálnej vodnej škole, ktorú The Flow Partnership zakladá s partnermi v Dartingtone v západnom Anglicku na mobilizáciu ľudí a komunít po celom svete riešiť vodohospodárske a klimatické problémy vysušených regiónov sveta.

Globálna vodná škola má ambíciu poskytovať osvedčenú múdrosť na riešenie záplav a sucha a regeneráciu zdravých povodí ekosystémovou obnovou vodných zdrojov, aby si už aj vysušené regióny sveta dokázali prinavrátiť stratenú vodu.

Voda patrí všetkým

Táto iniciatíva je súčasťou celosvetovej snahy OSN dosiahnuť spravodlivý prístup k vode vo všetkých končinách sveta a slovenský príbeh, ktorý presadzuje Michal Kravčík so svojimi dobrovoľníkmi prostredníctvom novej globálnej iniciatívy Rain for Climate je toho súčasťou.