Toto sú predpovede pre našu planétu: zelená Sahara, rozpad Afriky a o hodinu dlhší deň

Prognostici to nemajú ľahké. Stačí sa raz, dvakrát zmýliť a takmer vždy sa stretnú s kritikou. Či už ide o počasie, volebné modely, alebo bookmakerov. Spája ich jedno: predpovedajú skoré udalosti.

Vďaka dlhodobej práci vedcov a výskumníkov máme však už teraz k dispozícii informácie, pomocou ktorých môžeme predvídať ďalekú budúcnosť, od tisícov do miliárd rokov. Výhoda podobnej práce je zrejmá: ak je váš odhad zlý, nikto vám to už veľmi pravdepodobne do očí nevytkne.

Pozrite sa na výber tých najzaujímavejších udalostí, ktoré v budúcnosti našu planétu čakajú. Je potrebné spomenúť, že ide mnohokrát (najmä v ďalekej budúcnosti) o približné odhady, a čísla teda treba brať s rezervou. V niektorých prípadoch sa názory na udalosť rozchádzajú a portál vychádza zo štúdií, na ktoré odkazuje.