Znečistený vzduch súvisí s omnoho vyšším rizikom demencie, tvrdí nová štúdia