Vedci chcú po vyše storočí predefinovať kilogram

V súčasnej dobe je prototyp kilogramu tvorený valcom zo zliatiny platiny a irídia. Avšak dlhodobé merania ukázali, že sa za viac ako sto rokov jeho hmotnosť zmenšila o približne 50 mikrogramov, čo zodpovedá jednému zrnku piesku.

Pritom jednoznačná definícia kilogramu je dôležitá, pretože sa od neho odvodzuje rada ďalších fyzikálnych jednotiek. Vedci preto pripravili novú definíciu na základe pevnej hodnoty Planckovej konštanty. Tá patrí medzi základné konštanty v kvantovej fyzike a vyjadruje vzťah medzi energiou fotónu a frekvenciou zodpovedajúce jeho vlnovej dĺžke.

BIPM bol založený v roku 1875 a je strážcom siedmich hlavných jednotiek, ktoré ľudstvo používa na meranie svojho sveta. Kilogram je poslednou z nich, ktorá je stále definovaná podľa hmotného predmetu. Napríklad meter už nestanovuje tyč zo zliatiny platiny a irídia. Základná jednotka dĺžky bola definovaná na základe rýchlosti svetla vo vákuu.