Štúdia: Znečistený vzduch skracuje život v priemere o dva roky