Smrť domorodých Američanov po príchode Európanov ochladila planétu