Vyše polstoročie bola hádankou. Matematik teraz zdanlivo jednoduchú rovnicu vyriešil

Aj keď sa to môže zdať jednoduché, táto otázka je súčasťou pretrvávajúceho hlavolamu, ktorý siaha aspoň do roku 1955 a mohli ho rozpútať už grécki myslitelia v treťom storočí, uvádza Live Science. Základná rovnica vyzerá takto: x³ + y³ + z³ = k

Toto je príklad diofantickej rovnice, pomenovanej po starovekom matematikovi z Alexandrie, ktorý navrhol reťazec podobných rovníc s viacerými neznámymi premennými asi pred 1800 rokmi. Ak si to chcete vyskúšať, vyberte akékoľvek celé číslo medzi 1 a nekonečno - to je vaša hodnota k. Výzvou je teraz nájsť hodnoty pre x, y a z, ktoré sa pri umocnení a sčítaní rovnajú k. Záhadné čísla môžu byť buď kladné alebo záporné, a také veľké alebo také malé, aké chcete.

Ak ste si napríklad vybrali číslo 8 ako hodnotu k, jedno riešenie rovnice je: 2³ + 1³ + (-1)³ = 8.

Matematici sa snažia nájsť od roku 1950 čo najviac platných hodnôt pre k a zistili, že niekoľko čísel nikdy nebude fungovať. Ide o 22 čísiel, ktoré sú menšie ako 100. Zo 78 zostávajúcich čísel, ktoré by mali mať riešenie, dve čísla trápili výskumných pracovníkov celé roky - a to 33 a 42.

Profesor matematiky na Univerzite v Bristole Andrew Booker nedávno vyradil zo zoznamu jedno z týchto čísel. Vytvorením počítačového algoritmu našiel tri celočíselné premenné, ktorých súčet po umocnení na tretiu dávali číslo 33. Booker pritom hľadal nové riešenia pre všetky platné čísla pod 100. Neočakával, že nájde vôbec prvé riešenie pre číslo 33, ale v priebehu niekoľkých týždňov práce sa objavila odpoveď.

Tá znie: (8,866,128,975,287,528)³ (–8,778,405,442,862,239)³ + (–2,736,111,468,807,040)³ = 33.

Už tak zostalo len jedno číslo nižšie ako 100, ktoré treba rozlúsknuť, a tým je číslo 42. Vďaka Bookerovej práci teraz matematici vedia, že riešenie musí zahŕňať čísla väčšie ako 99 kvadriliónov.