Neandertálcov dohnala ku kanibalizmu klimatická zmena