Mýtická studená fúzia funguje. Neprodukuje však energiu, ale peniaze