Alarmujúce výsledky výskumu: Zvieratá nereagujú na zmenu klímy včas

"Vedci, medzi ktorými je aj zástupca olomouckej prírodovedeckej fakulty, v tejto súvislosti varujú, že klimatické zmeny môžu v budúcnosti ohroziť živočíšne druhy a niektoré môžu aj vyhynúť," informovali zástupcovia Univerzity Palackého v Olomouci.

"Výsledky štúdie sú alarmujúce. Živočíchy síce bežne reagujú na meniacu sa klímu tak, že napríklad hniezdia skôr, než tomu bolo pred niekoľkými rokmi, ale tieto reakcie nie sú dostatočné. Akoby nestačili držať tempo s meniacou sa klímou," uviedol Peter Adamík, člen výskumného tímu z katedry zoológie olomouckej prírodovedeckej fakulty.

Pre rad živočíchov je podľa neho počas roka typické striedanie životných udalostí, ako sú zimný spánok, prílet na hniezdiská, doba hniezdenia alebo vyvádzania mláďat. Výskumníci získali podrobné informácie o časovaní týchto udalostí z doposiaľ publikovaných štúdií a položili ich k tempu klimatických zmien. Zamerali sa tiež na to, či sú zmeny v časovaní životných udalostí spojené so zmenou v prežívaní alebo v počte mláďat.

Hniezdenie vtákov
Z výskumu napríklad vyplýva, že v miernom pásme sú rastúce teploty spojené napríklad s posunmi hniezdenia, a to na začiatok roka. Štúdia však poukazuje na to, že tieto zmeny u vtákov sú o niečo pomalšie, než by zodpovedalo sile meniaceho sa podnebia. Hrozí preto, že mnoho organizmov môže byť v dlhodobom meradle vystavené podmienkam, v dôsledku ktorých môže klesať počet živočíšnych druhov.

Vedci podľa Petera Adamíka dúfajú, že nimi nazhromaždený dátový súbor, ktorý je verejne dostupný, bude stimulovať výskum k podrobnejším štúdiám o vplyve globálnych klimatických zmien na živočíchy a pomôže nájsť cestu k možnej ochrane ohrozených druhov. Výsledky spoločnej štúdie uverejnil jeden z najprestížnejších odborných časopisov Nature Communications.

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid.