Veľká Einsteinova chyba. Prečo fyzik pred 80 rokmi prosil o vyvinutie atómovej bomby?

2. augusta 1939, mesiac pred vypuknutím druhej svetovej vojny, Albert Einstein, slávny nemecký fyzik, podpísal dvojstranový list americkému prezidentovi Franklinovi D. Rooseveltovi, ktorý pomohol zapojiť USA do jadrových pretekov v zbrojení a zmenil tým priebeh histórie.

Einstein, pôvodom z Nemecka, bol už v USA, keď nacisti prišli k moci, a dozvedel sa, že nemeckí vedci objavili jadrové štiepenie, proces rozdelenia atómového jadra, aby sa uvoľnila energia. Tento list varoval Roosevelta, že na základe tohto objavu by sa mohli vytvoriť "mimoriadne silné bomby nového typu" a že tieto bomby by boli schopné zničiť celé prístavy a ich okolité oblasti.

List, ktorý Einstein neskôr nazval "jednou veľkou chybou", vyzýval Roosevelta, aby urýchlil výskum uránu v USA. Einsteinove varovania Rooseveltovi prečítal muž menom Alexander Sachs, ktorý prezidentovi oznámil ďalšie varovania týkajúce sa takejto bomby, informoval v tom čase denník New York Times.

Einsteina, ktorý bol Židom, k napísaniu listu povzbudzoval Leo Szilard, fyzik z Maďarska, ktorý bol presvedčený, že Nemecko môže použiť túto novoobjavenú technológiu na výrobu zbraní. Szilard a ďalší dvaja maďarskí fyzici Edward Teller a Eugene Wigner, obaja utečenci, informovali Einsteina o ich vážnych obavách. Szilard list napísal, ale Einstein ho podpísal, pretože sa domnievali, že má u prezidenta najvyššiu autoritu.

Teóriu nebral ako zbraň

Cynthia Kellyová, prezidentka Nadácie pre atómové dedičstvo, v roku 2017 pre National Geographic povedala, že zatiaľ čo Einsteinov slávny objav, že energia a hmota boli rôzne formy tej istej veci, pripravil pôdu pre tento druh výtvoru, určite nepomýšľal o svojej teórii ako o zbrani.

A Einstein nikdy neposkytol žiadne podrobnosti o tom, ako by sa táto energia mohla využiť, keď raz povedal: "Nepovažujem sa za otca uvoľnenia atómovej energie. Moja časť bola dosť nepriama."

Einsteinov list mal účinok, Roosevelt vytvoril Poradný výbor pre urán v októbri 1939, v ten istý mesiac, keď dostal Einsteinov list. Dovtedy vypukla druhá svetová vojna, hoci USA do nej ešte neboli zapojené.

Výbor sa neskôr premenil na projekt Manhattan, tajný americký výbor, ktorý vyvinul atómové bomby, ktoré boli vypustené na japonské mestá Hirošima a Nagasaki v roku 1945, a zabili približne 200-tisíc ľudí. Nacistickému Nemecku sa nikdy nepodarilo vyrobiť jadrové zbrane - a zdalo sa, že to nikdy neskúšalo.

Považovali ho za bezpečnostné riziko 

Einstein sa nezúčastnil na tvorbe bomby. Nemal dovolené pracovať na projekte Manhattan - považoval sa za príliš veľké bezpečnostné riziko, pretože bol Nemec a známy ako ľavicový politický aktivista. Einstein neskôr povedal: "Keby som vedel, že Nemcom sa nepodarí vyvinúť atómovú bombu, neurobil by som nič." Varoval tiež, že "sa uberáme smerom k neporovnateľnej katastrofe".

V liste uverejnenom v roku 2005 napísal japonskému priateľovi: "Vždy som odsúdil použitie atómovej bomby proti Japonsku, ale nemohol som urobiť nič, aby som zabránil tomuto osudovému rozhodnutiu."

A v japonskom časopise v roku 1952 uviedol, že si bol dobre vedomý hrozného nebezpečenstva pre celé ľudstvo, ak by tieto experimenty uspeli. "Nevidel som inú cestu," napísal.

Einsteinov list bol taký dôležitý, že legendárny investor Warren Buffett v roku 2017 študentom na Kolumbijskej univerzite povedal, že "ak o tom premýšľate, sedíme tu čiastočne kvôli dvom židovským prisťahovalcom, ktorí v roku 1939 v auguste podpísali najdôležitejší list v histórii Spojených štátov."

Zdroj: Wikimedia Commons

Tu je celý prepis toho, čo Einstein poslal Rooseveltovi:

Pane:

Niektoré nedávne práce E. Fermiho a L. Szilarda, o ktorých som sa dozvedel rukopisom, ma vedú k očakávaniu, že prvok urán sa môže v najbližšej budúcnosti zmeniť na nový a dôležitý zdroj energie. Zdá sa, že niektoré aspekty situácie, ktoré sa objavili, vyžadujú ostražitosť a v prípade potreby rýchle kroky zo strany administratívy. Preto sa domnievam, že je mojou povinnosťou upozorniť na tieto skutočnosti a odporúčania:

V priebehu posledných štyroch mesiacov sa prostredníctvom práce Joliota vo Francúzsku, ako aj Fermiho a Szilarda v Amerike stalo pravdepodobné, že bude možné začať s jadrovou reťazovou reakciou vo veľkom množstve uránu, ktoré by generovalo obrovské množstvo energie a veľké množstvo nových rádiových prvkov. Teraz je takmer isté, že sa to dá dosiahnuť v najbližšej budúcnosti.

Tento nový fenomén by tiež viedol k konštrukcii bômb a je možné si predstaviť - hoci oveľa menej -, že by sa tak mohli skonštruovať extrémne silné bomby nového typu. Jedna bomba tohto typu, prepravená loďou, ktorá vybuchne v prístave, by mohla zničiť celý prístav spolu s časťou okolitého územia. Takéto bomby sa však môžu ukázať ako príliš ťažké na leteckú prepravu.

USA majú len veľmi slabé uránové rudy v miernych množstvách. V Kanade a v bývalom Československu sa nachádza dobrá ruda, zatiaľ čo najdôležitejším zdrojom uránu je Belgické Kongo.

Vzhľadom na túto situáciu si môžete myslieť, že je potrebné udržiavať určitý trvalý kontakt medzi Administratívou a skupinou fyzikov pracujúcich na reťazových reakciách v Amerike. Jedným z možných spôsobov, ako to dosiahnuť, môže byť zveriť túto úlohu osobe, ktorá má vašu dôveru a ktorá by mohla slúžiť ako úradná osoba. Jej úloha môže zahŕňať:

a) obracať sa na vládne ministerstvá, informovať ich o ďalšom vývoji a predkladať odporúčania pre kroky vlády, pričom osobitnú pozornosť treba venovať problému zabezpečenia dodávky uránovej rudy do Spojených štátov;

b) urýchliť experimentálnu prácu, ktorá sa v súčasnosti vykonáva v rámci limitov rozpočtov univerzitných laboratórií, poskytnutím finančných prostriedkov, ak sa takéto prostriedky požadujú, prostredníctvom svojich kontaktov so súkromnými osobami, ktoré sú ochotné prispieť v tejto veci a pravdepodobne aj získaním spolupráce priemyselných laboratórií, ktoré majú potrebné vybavenie.

Pochopil som, že Nemecko skutočne zastavilo predaj uránu z československých baní, ktoré prevzalo. To, že malo podniknúť takéto skoré kroky, by sa možno dalo pochopiť z dôvodu, že syn nemeckého štátneho tajomníka von Weizsäcker je členom Kaiser-Wilhelm-Institutu v Berlíne, kde sa časť americkej práce na uráne teraz opakuje.

S pozdravom,

Albert Einstein