Veľká Einsteinova chyba. Prečo fyzik pred 80 rokmi prosil o vyvinutie atómovej bomby?