Naši vedci skúmali vplyv klimatickej zmeny na povodne. Výskum uverejnil prestížny časopis Nature

Na celom svete sa ročné škody spôsobené povodňami odhadujú na viac ako 100 miliárd dolárov a neustále stúpajú. Doposiaľ nebolo jasné, ako zmena klímy ovplyvňuje rozsah povodní. A práve tomu sa výskum venoval, doteraz totiž podľa Blöschla neboli skompletizované údaje, či sa to deje vo veľkých mierkach v rámci celej Európy.

Ovplyvňuje zmena klímy veľkosť povodňových udalostí? Doteraz dostupné údaje neboli dostatočné na to, aby sa zistilo, či tomu tak je alebo nie. Teraz sme túto otázku podrobne preskúmali a môžeme s istotou povedať: Áno, vplyv zmeny klímy je jasný, uviedol v Science Daily vedúci výskumu profesor Günter Blöschl z Viedenskej technickej univerzity

Spoluautor štúdie profesor Ján Szolgay zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity na stránke Slovenskej technickej univerzity dodal, že na projekte spolupracovalo 35 vedeckých tímov a zhromaždili a analyzovali sa dáta z viac než 3 700 meracích staníc v celej Európe v rozmedzí rokov 1960 až 2010. 

Štúdia poskytuje dôkaz o tom, že zmeny vo veľkosti povodňových udalostí pozorované v posledných desaťročiach možno pripísať zmene klímy. Zmena podnebia však nemá rovnaký vplyv na povodne všade. 

Výsledky v časopise Nature naznačujú, že zvyšujúce sa jesenné a zimné zrážky viedli k zvýšeným záplavám v severozápadnej Európe, znižujúce sa zrážky a zvyšujúce sa odparovanie viedli k znižovaniu povodní v stredných a veľkých povodiach v južnej Európe a klesajúca snehová pokrývka a topenie snehu, ktoré sú výsledkom vyšších teplôt, viedli vo východnej Európe k zníženiu povodní.

Rozsah zmien je pozoruhodný. Pohybujú sa od poklesu o 23,1 percenta za desaťročie (v porovnaní s dlhodobým priemerom) po zvýšenie o 11,4 percenta za desaťročie. Ak tieto trendy budú pokračovať aj v budúcnosti, v mnohých regiónoch Európy možno očakávať ničivejšie povodne. Toto sa týka aj Slovenska, kde najmä v horských oblastiach dochádza k zvýšeniu veľkostí povodní, čo sa následne prejavilo aj v zvýšení odhadov 100-ročných návrhových prietokov.

Günter Blöschl požaduje, aby sa tieto zistenia začlenili do stratégií manažmentu protipovodňových opatrení: „Bez ohľadu na potrebné úsilie o zmiernenie klimatickej zmeny uvidíme následky týchto zmien v nasledujúcich desaťročiach. Manažment protipovodňových opatrení sa musí prispôsobiť týmto novým skutočnostiam.“

Sekcia Globálne vznikla v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Projekt spolufinancuje SlovakAid.