Mužská plodnosť je ohrozená, varujú vedci. Kvôli klíme

V Taliansku posledné údaje štatistického inštitútu ISTAT potvrdzujú demografický pokles. Vlani sa narodilo len 439 747 detí. To je historické minimum a na vine môžu byť uvedené faktory, či už jeden sám o sebe alebo všetky dohromady, píše taliansky denník La Repubblica.

Varovanie prišlo aj od nedávneho národného kongresu nazvaného Príroda, životné prostredie, výživa a človek, ktorý usporiadala Talianska spoločnosť andrológie (SIA), lekárskeho odboru, ktorý sa zaoberá chorobami mužských reprodukčných orgánov, ich liečbou a prevenciou.

Andrológovia doložili demografický pokles týmito dátami: priemerný počet mužských spermií sa teraz oproti dobe pred 40 rokmi znížil o polovicu a každý desiaty muž je dnes neplodný. Ako vedci uviedli, vinu na tom nesie zhoršovanie životného prostredia, ale môže to závisieť aj na klimatických zmenách. Je totiž známe, že zvyšovanie teploty poškodzuje mužský reprodukčný aparát, a to oveľa viac než ženský.

U niektorých živočíšnych druhov môže zvýšenie vonkajšej teploty o niekoľko stupňov znížiť o polovicu plodnosť a experti sa obávajú, že sa to isté deje aj u ľudí. Štúdie realizované na zvieratách, napríklad na motýľoch a chrobákoch, ukazujú, že zvýšenie teploty zrejme prispelo k vyhynutiu niektorých druhov, pretože mužský reprodukčný aparát a spermie sú veľmi citlivé na teplo. Negatívne účinky vyššej teploty sa prejavujú aj na prípadnom potomstve, ktoré je menej plodné a ktorého reprodukčná kapacita je znížená o 25 percent.

Tiež to, keď je muž vystavený teplu v období vývinu, postihuje jeho reprodukčnú kapacitu v čase dospelosti a výsledkom je opäť výrazný pokles plodnosti. Človek má dozaista systémy ochrany organizmu, ale negatívne pôsobenie klimatických zmien na plodnosť je u nášho druhu dnes už takmer isté. Podľa nedávnych štúdií môže zvýšenie okolitej teploty o jeden stupeň viesť napríklad k zvýšeniu teploty miešku o 0,1 stupňa Celzia a to môže ovplyvniť plodnosť.

Regresia mužskej plodnosti je dnes faktom, ale obviňovať z toho iba fajčenie, chémiu alebo pohlavné infekcie nestačí. Má na to vplyv životné prostredie, a to nielen u rizikových pracovníkov. Je dnes totiž známe, že vystavenie vysokým teplotám, ako je tomu u kuchárov alebo zváračov, môže plodnosť negatívne ovplyvniť. Podobne sa tomu deje aj vtedy, ak sú semenníky vystavená teplotám len o málo vyšším, ako je tomu o vodičov kamiónov alebo u tých, ktorí dlhodobo pracujú s laptopom na kolenách.

„Máme teda dôvod sa domnievať, že celkové zvýšenie okolitej teploty môže pôsobiť na plodnosť mužov,“ uvádza Fabrizio Palumbo, vedecký expert zo SIA. Vlny horúčav teda môžu byť zahrnuté medzi faktormi životného prostredia, ktoré môžu trvale zhoršiť plodnosť. Tvárou v tvár takým rizikám môže návšteva u andrológa pomôcť vysvetliť, ako chrániť mužské sexuálne zdravie pred vonkajšími hrozbami. Ide napríklad o zmenu životného štýlu: vyhýbať sa nepriedušným odevom a dlhodobému sedeniu, ktoré neumožňuje správne rozloženie tepla.