WHO o klimatických zmenách: Ovplyvňujú pľúca, mozog a obehovú sústavu

„Klimatická kríza si vyberá svoju daň na zdravie. Prečo? Pretože naše pľúca, náš mozog, naša obehová sústava veľmi trpia javmi, ktoré sú príčinou klimatických zmien,“ uviedla za WHO Maria Neiraová, riaditeľka odboru životného prostredia, klimatických zmien a zdravia.

Za absolútne poburujúce označila skutočnosť, že len percento prostriedkov vynaložených na boj s klimatickými zmenami putuje do zdravotníctva.

„WHO považuje klimatické zmeny za možno najväčšie zdravotné riziko 21. storočia,“ uviedol odborník zdravotníckej organizácie Diarmid Campbell-Lendrum.

Podľa neho musíme znížiť emisie oxidu uhličitého, inak budeme ďalej ničiť zásoby jedla, pitnej vody a ovzdušia, teda všetko, čo potrebujeme k udržaniu dobrého zdravotného stavu populácie.

Svetová zdravotnícka organizácia podľa Campbella-Lendruma odhaduje, že ročne zomrie kvôli znečisteniu ovzdušia vyše sedem miliónov ľudí. Zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré spôsobujú klimatické zmeny, by znížilo aj znečistenie ovzdušia, ktoré má vplyv na ľudské zdravie, dodala WHO.

Do prieskumu WHO o vplyvoch klimatických zmien na ľudské zdravie sa zapojilo viac ako sto krajín sveta. Veľkí hráči ako Spojené štáty a India medzi nimi však neboli, upozornila agentúra Reuters.