Slovenskí vedci bodujú v zahraničí. Dva prestížne časopisy publikovali ich výskumy

Výskumy našich výskumníkov z oblastí klímy a fyziky vyslúžili miesto v dvoch prestížnych vedeckých periodikách.

Na prvej štúdii sa podieľal František Máliš z Technickej univerzity vo Zvolene ako člen medzinárodného tímu, ktorý zistil, že dynamika lesnej mikroklímy riadi reakcie rastlín na otepľovanie.

Koruny stromov chránia rastliny pred otepľovaním

„Analyzovali sme dynamiku mikroklímy v európskych lesoch a ukázalo sa, že teplomilnosť lesných rastlín primárne ovláda mikroklíma,“ uvádzajú v štúdii vedci. 

Teplotne stabilnejšie lesné prostredie pod korunami stromov chráni organizmy pred teplotnými extrémami, a ovplyvňuje ich reakciu na globálne otepľovanie. Lesné rastliny tak oveľa výraznejšie reagujú na zmeny v korunách stromov než na celkové otepľovanie klímy.

So stratou ochranného krytu stromov, či už kvôli prirodzenému vývoju lesa alebo kvôli ťažbe, zažijú lesné rastliny skokový nárast teplôt.

Viac o výskume sme písali aj v tomto článku: 

Našli rôzne vlastnosti v diamante

Na výskume publikovanom v Science zase majú zásluhu piati vedci z Košíc. Tomáš Samuely, Oleksandr Onufriienko, Jozef Kačmarčík, Pavol Szabó, Peter Samuely pôsobiaci v Slovenskej Akadémii vied a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s kolegami z iných krajín nedávno zistili výskyt antagonistického feromagnetizmu a supravodivosti v hydrogenovanom diamante s bórom, ktorý môže byť atraktívnym systémom na skúmanie nekonvenčnej fyziky.

Ako uvádzajú v štúdii v Science Advances, kombinácia rôznych exotických vlastností v materiáloch pripravuje pôdu pre vznik ich nových potenciálnych aplikácií.

V štúdii publikovanej v časopise Science Advances zobrazili vznik Yu-Shiba-Rusinov (YSR) stavov s rozsahom desiatok nanometrov vo feromagnetickom supravodivom diamante pomocou skenovacej tunelovej spektroskopie.

„Teoreticky demonštrujeme, ako dvojrozmerná (2D) rotačná mriežka na povrchu trojrozmerného (3D) supravodiča vedie k vzniku YSR stavov. Zavedená stratégia na realizáciu nových foriem vzájomnej existencie feromagnetizmu a supravodivosti otvára cestu k navrhovaniu neobvyklých elektronických stavov a výkonnejších supravodivých zariadení,“ píšu štyria vedci v štúdii.