Globálne otepľovanie za krátku dobu zvrátilo 6 500 rokov ochladzovania

Výskum v Nature Research´s Scientific Data konštatuje, že priemerná teplota sa od polovice 19. storočia zvýšila o 1 stupeň Celzia. To naznačuje že priemerná globálna teplota za posledné desaťročie 2010 - 2019 bola teplejšia ako kedykoľvek predtým za posledných 12-tisíc rokov, uvádza sa v správe pripojenej k štúdii.

„Pred globálnym otepľovaním došlo k globálnemu ochladeniu,“ uviedol vo vyhlásení hlavný autor štúdie Darrell Kaufman. „Predchádzajúce práce presvedčivo ukázali, že svet sa prirodzene a pomaly ochladzoval najmenej 1 000 rokov pred polovicou 19. storočia, keď sa priemerná globálna teplota spolu s hromadením skleníkových plynov zmenila.“

Kaufman pokračuje: „Táto štúdia, založená na významnej novej kompilácii predtým publikovaných paleoklimatických údajov v kombinácii s novými štatistickými analýzami, ukazuje s istotou väčšou ako kedykoľvek predtým, že globálne ochladzovanie v miléniovom meradle začalo približne pred 6 500 rokmi.“

Kým ochladzovanie bolo „jemné“, pri približne 0,1 stupňa Celzia za 1 000 rokov, bolo pravdepodobne spôsobené pomalými cyklami na zemskej obežnej dráhe. To malo za následok „Malú dobu ľadovú“ posledných storočí,“ dodal spoluautor štúdie Michael Erb.

Vedci sa pozreli na priemernú globálnu teplotu za posledných 12-tisíc rokov, pričom skúmali rôzne oblasti, vrátane depozitov jazier, morských sedimentov, rašeliny a ľadu z ľadovcov, aby mohli odvodiť minulé zmeny teploty.

„Vďaka týmto údajom sa domnievajú, že budú môcť predvídať budúce zmeny klímy s lepšou presnosťou,“ tvrdí spoluautor štúdie Cody Routson. „Budúcu klímu však ovplyvnia aj prírodné faktory a bude komplikovaná prirodzenou variabilitou klimatického systému.“  

Článok vznikol v rámci programu Svet medzi riadkami, ktorý v spolupráci s HN realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození a Katedra žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Program spolufinancuje SlovakAid a Európska únia.