Globálne otepľovanie za krátku dobu zvrátilo 6 500 rokov ochladzovania