Prehliadaný skleníkový plyn je hrozbou. Jeho emisie rastú nebezpečne rýchlo