Pokusné zvieratá v praveku. Zdravotníctvo našich predkov bolo prekvapivo vyspelé