Nová látka proti rakovine prsníka vie dohnať nádor k samovražde, hovorí český vedec

Jedným z najagresívnejších typov rakoviny prsníka sú nádory s vysokou hladinou onkogénu HER2 (Her2high). Práve ženám s touto rakovinou prsníka by v budúcnosti mohol pomôcť prípravok, ktorý vyvinuli českí vedci z výskumného centra BIOCEV (spoločný projekt Akadémie vied ČR a Univerzity Karlovej) vo Vestci pri Prahe. Prácu, ktorá prezentovala prvé výsledky laboratórnych experimentov, publikoval medzinárodný tím pod vedením profesora Jiřího Neužila minulý rok v januári, informoval vtedy Technet.cz

Látka teraz prechádza prvou fázou klinických testov s cieľom zistiť, v akých množstvách nie je pre pacientov toxická. Ďalšia fáza testov môže trvať niekoľko rokov, píše irozhlas.cz.

Nová látka, ktorú vedci testujú, sa volá MitoTam. Názov vznikol spojením názvu pôvodného lieku Tamoxifen a slová mitochondria. Zo strednej školy si zrejme spomenieme, že mitochondria je tzv. elektráreň bunky, teda organela, ktorá je v bunkách zodpovedná za tvorbu životodarnej chemickej energie, bez ktorej by bunka nemohla existovať. Preto sa na ne vedci zamerali a v publikovanej práci vtedy dokázali, že zacielením priamo na mitochondrie rakovinových buniek možno účinne zabíjať aj bunky, ktoré sú samotnému lieku Tamoxifen odolné.

Práca nadviazala na patent Jiřího Neužila, Jana Štursu a Lukáša Wernera, ktorý sa zaoberá derivátmi Tamoxifenu na liečbu nádorov s vysokou hladinou HER2. Profesor Jiří Neužil pôsobí okrem biotechnologického ústavu AV ČR tiež na Griffith University v Austrálii.

MitoTam teraz zdokonaľujú tak, aby jeho podanie bolo pre pacientov komfortnejšie. "Rakovinové bunky rastú veľmi rýchlo a prudko, preto potrebujú viac energie. Majú teda viac mitochondrií, na ktoré MitoTam účinkuje. Látka nevyradí mitochondrie z činnosti úplne, stále vyrábajú energiu, ale donúti ich vytvárať reaktívne formy kyslíka, ktoré v sekvencii reakcií spôsobia, že je bunka nútená spáchať samovraždu," vysvetlil pre irozhlas.cz Neužil.

Vedci predpokladajú, že by sa látka v budúcnosti mohla uplatniť aj pri liečbe ďalších typov nádorov, napríklad kolorektálneho karcinómu alebo rakoviny pankreasu.

Na myši zatiaľ látka pôsobí veľmi dobre, u niektorých z nich nádor mliečnej žľazy úplne zmizol a neobjavil sa znovu ani s odstupom pol roka. Dáva to nádej, že by to mohlo fungovať aj u ľudí.