Pohár vína denne nie je zdravý, potvrdila veľká štúdia uskutočnená v 195 krajinách počas 26 rokov

Zlá správa pre tých, ktorí si mysleli, že pohár vína denne prospieva zdraviu. Veľká štúdia potvrdila, že tomu tak nieje. Alkohol v akomkoľvek množstve je podľa vedcov škodlivý. 

Veľká nová globálna štúdia uverejnená vo vedeckom periodiku Lancet potvrdila predchádzajúci výskum, ktorý ukázal, že neexistuje žiadna bezpečná úroveň konzumácie alkoholu. Výskumníci uznávajú, že mierne pitie môže chrániť pred srdcovým ochorením, ale zistili, že riziko rakoviny a iných ochorení prevažuje nad týmito pozitívami.

Autori štúdie uvádzajú, že tieto zistenia sú k dnešnému dňu najvýznamnejšie z dôvodu rozsahu a množstva faktorov, ktoré boli brané do úvahy. 

Štúdia sa zamerala na úroveň užívania alkoholu a jeho účinky na zdravie v 195 krajinách sveta v rokoch 1990 až 2016. Analýza zahŕňala údaje respondentov vo veku 15 až 95 rokov. Porovnávaní boli ľudia, ktorí nepijú vôbec s tými, ktorí si doprajú jeden alkoholický drink denne.

Autori zistili, že zo 100 000 ľudí, ktorí nepijú, sa v 914 prípadoch rozvinuli zdravotné problémy súvisiace s alkoholom, ako napríklad rakovina. Ale ďalší štyria ľudia by boli zasiahnutí zdravotnými komplikáciami, ak by vypili jeden alkoholický nápoj denne. Ďalších 63 prípadov pribudlo u ľudí, ktorí denne konzumovali dva nápoje a pri tých, ktorí denne vypil päť drinkov došlo k nárastu o 338 prípadov.

Vedúci autor štúdie doktor Max Griswold povedal: "Predchádzajúce štúdie našli pozitívne účinky alkoholu za určitých podmienok, ale my sme zistili, že zdravotné riziká spojené s alkoholom sa zvyšujú s akýmkoľvek množstvom alkoholických nápojov."

"Silná asociácia medzi konzumáciou alkoholu a rizikom rakoviny či iných chorôb prevažuje nad pozitívnymi účinkami na srdcové ochorenia v našej štúdii. Hoci zdravotné riziká spojené s alkoholom pri jednom nápoji denne sú zo začiatku malé, potom sa rýchlo zvyšujú, pretože ľudia pijú viac," tvrdí Griswold.