Slováci sa k duševným chorobám nehlásia, vysoké percento s depresiou sa nelieči

Pokus o samovraždu považovali za dostatočný prostriedok upriamenia pozornosti na svoje psychické problémy.

Celkovo bolo u nás zaznamenaných vyše 500 samovrážd. Vziať si život sa pokúsilo až 5 000 ľudí. Otázku, či sa táto situácia dá zmeniť, si dlhodobo kladie aj nezisková organizácia Liga za duševné zdravie. Vo svojej aktuálnej informatívnej kampani Vyliečme nezáujem sa rozhodla bojovať s tabuizovaním tém duševného zdravia. Liga pripravila kampaň v súvislosti s celonárodnou zbierkou Dni nezábudiek 2018. Podporiť organizáciu dobrovoľným príspevkom na malý modrý kvietok bude tento rok možné od 3. - 7. októbra.

Problematika duševného zdravia je aj dnes považovaná za málo dôležitú nielen laickou verejnosťou, ale i zdravotníctvom. “Na Slovensku pritom máme takmer 46 000 hospitalizácií psychiatrických pacientov. Neliečených ľudí trpiacich depresiou je až 67 percent. Depresia zvyšuje záťaž každého chronického ochorenia, ak sa vyskytne súčasne s ním,” uvádza MUDr. Ľubomíra Izáková, prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS.

“Je potrebné si uvedomiť, že niektorí ľudia sa s traumami vyrovnávajú ťažšie, a pokiaľ sa im nedostáva dôležitého záujmu a starostlivosti, riešenie vidia v pokuse o samovraždu. V Lige chceme tento stav zmeniť. Chceme, aby Ministerstvo zdravotníctva spustilo program prevencie, aby sme mali relevantný program edukácie, pri čom môže pomôcť Ministerstvo školstva. Zdravotné poisťovne by zas mohli umožniť lepšiu dostupnosť psychoterapií. Navyše, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú duševné poruchy aktuálne na vrchole zoznamu chorôb, ktoré ľudí diskvalifikujú z práce,” hovorí Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie.

Zarážajúce tiež je, že na Slovensku v súčasnosti nefunguje žiadna 24-hodinová bezplatná linka dôvery, ktorá by zastrešovala pomoc ľuďom v krízovej situácii. Práve takou bola linka dôvery Nezábudka, ktorá už 12 rokov nefunguje kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Počas jej fungovania počet samovrážd klesol o 10 %. Viac o možnosti spustenia linky nájdete na www.vyliecmenezaujem.sk 

Nezáujem o duševné poruchy pramení aj v samotnom pohľade na ľudí, ktorí nimi trpia. “Štatisticky jeden zo 4 ľudí prekoná duševnú chorobu. Ľudia sa k duševným chorobám nehlásia, rodina sa hanbí za duševne chorého. Psychiatria je posunutá na vedľajšiu koľaj, pretože málokto si svoj problém prizná,” dodáva MUDr. Peter Breier.

Aký je teda súčasný stav psychiatrie na Slovensku? Podľa MUDr. Ľubomíry Izákovej síce na Slovensku máme platné zmeny smerujúce k zlepšeniu stavu psychiatrie, sú však dlhodobo nerealizované. Problém vidí aj v absencii diagnostických liečebných štandardov či v zastaralom vybavení zariadení a úplnej absencii denných psychiatrických stacionárov v niektorých regiónoch. 

„Neskoro diagnostikované a liečené duševné ochorenie bývajú nielenže ťažšie liečiteľné, ale ohrozuje chorého aj vznikom ďalších duševných a telesných ochorení. Viacero duševných ochorení môže mať aj smrteľný priebeh v dôsledku samovražedného konania,” dopĺňa MUDr. Ľubomíra Izáková.