Willem Einthoven: Jeho prelomový objav zmenil pohľad medicíny na srdce

Willem Einthoven bol holandský lekár, ktorý vynašiel prvý elektrokardiograf (EKG) - jednoduchý test na kontrolu rytmusu srdca a elektrickej aktivity. EKG sa dodnes používa na diagnostikovanie srdcových ochorení a je pravdepodobne zodpovedné za záchranu miliónov životov.

Dnes by Einthoven oslávil 150 rokov. Jeho vynález si pri tejto príležitosti uctil Google Doodle zobrazujúc tohto lekára, ktorý je pripojený k jednému z jeho prístrojov. 

Einthoven, syn lekára, sa narodil 21. mája 1860 v Indonézii. Jeho rodina sa vrátila do Holandska, keď bol ešte mladý chlapec a pokračoval v štúdiu medicíny v Utrechte. V roku 1886 začal učiť na Univerzite v Leidene.

Zdroj: Wikimedia Commons

​V roku 1903 vynašiel citlivý galvanometer, ktorý mohol merať a mapovať zmeny elektrického potenciálu spôsobené kontrakciami srdcového svalu. Tento proces vyústil do elektrokardiogramu. V rokoch 1908 až 1913 študoval Einthoven vzory záznamov normálnej srdcovej aktivity. To mu umožnilo rozpoznať, kedy a prečo došlo k odchýlkam.

Jeho skoré pokusy vyžadovali, aby pacient ponoril obe ruky a jednu nohu do vedra roztoku soli. Zariadenie potom vytvorilo pohyblivú stopu na grafickom papieri, monitorujúc rytmus srdca.

Einthoven si bol dobre vedomý potenciálnych prínosov svojho objavu, v roku 1906 napísal, že by to pomohlo lekárom „poskytnúť úľavu pri utrpení pacientov“.

V roku 1924 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za objav elektrických vlastností srdca. Tieto vlastnosti objavil práve pomocou elektrokardiografu.