Syndróm, pri ktorom sa cítite ako Alica v krajine zázrakov. Môže ho spustiť migréna alebo nádor

Rakovina, cukrovka či AIDS. Ochorenia, ktoré sú kvôli svojej rozšírenej hrozbe častou témou médií. Tisíce ľudí na celom svete však trpia aj zriedkavými chorobami, o ktorých prevažná väčšina populácie netuší a aj kvôli tomu, že sa o nich vie len málo, sú často ťažko liečiteľné až nevyliečiteľné. HN Science sa v rámci seriálu o neznámych chorobách pozrie na niektoré z nich.

Pokrivené ikony na monitore počítača

Na pohotovosti v USA prijali pred dvoma rokmi 54-ročného muža so zvláštnymi príznakmi, kde mu lekári čoskoro diagnostikovali neurologickú chorobu pod názvom Syndróm Alice v krajine zázrakov. Ten im uviedol, že keď sa díval na monitor počítača, ikony z neho pomaly vyskočili a vznášali sa v priestore medzi ním a obrazovkou. Po dobu 10 minút sa mu tieto ikony pokrivili a potom zmizli, píše Live Science.

Syndróm mu spôsobil glioblastóm, ktorý je agresívnou formou rakoviny mozgu. Príznakmi boli aj pulzujúca bolesť hlavy, nevoľnosť a extrémna citlivosť na svetlo. Američan trpel migrénami celé mesiace a mal rodinnú anamnézu nádorov mozgu. 

"Temporálno-okcipitálna oblasť mozgu je spojená s priestorovým vnímaním a orientáciou. Lézia by preto mohla spôsobiť, aby mal človek podivné vízie," povedala neuroonkologička Sylvia Kurzová z Langone Medical Center v New Yorku.

Syndróm Alice v krajine zázrakov zvyčajne spúšťa epilepsia, intoxikácia drogami, migrény, psychické poruchy a infekcie. Môže byť aj počiatočným príznakom vírusu Epsteina-Barrovej. 

Ochorenie pomenovali podľa knihy Lewisa Carrolla, v ktorom si postava Alice prechádza mnohými bizarnými zážitkami podobnými tým, ktoré prežívajú ľudia trpiaci syndrómom. Skutočnosť, že Carroll mal silné migrény, je dobre zdokumentovaná a niektorí špekulujú, že jeho utrpenie mohlo podnietiť mnohé pasáže v jeho literárnom diele.

Liliputánske halucinácie

Tento syndróm ovplyvňuje zmysel pre zrak, pocit, dotyk a sluch. Ľudia, ktorí ním trpia, môžu pociťovať deformácie vo vizuálnom vnímaní, ako je mikropsia, resp. liliputánska halucinácia (objekty, ktoré sa im javia ako malé), makropsia (objekty, ktoré sa im javia ako veľké), pelopsia (objekty, ktoré sa javia byť bližšie, než sú), alebo teleopsia (objekty, ktoré sa javia byť ďalej, než sú). 

Postihnutí teda často „vidia“ objekty v nesprávnom rozmere, tvare alebo uhle. Preto podľa nich ľudia, autá, budovy, domy, zvieratá, stromy či prostredie vyzerajú menšie alebo väčšie, než by mali byť. Takisto inak vnímajú vzdialenosti, chodba sa im môže zdať veľmi dlhá, alebo zem je pre nich príliš blízko.

Môžu mať halucinácie alebo ilúzie expanzie, redukcie alebo skreslenia obrazu vlastného tela, ako je napríklad pocit, že sa ich telo alebo časti tela zmenšujú alebo pocit, že je ich telo alebo časti tela vyššie alebo väčšie. 

Možné je aj skreslené vnímanie času, keď sa im zdá, že plynie veľmi pomaly, podobný zážitku z drogy LSD. A taktiež paranoja v dôsledku porúch vo vnímaní zvuku, ktoré môže zahŕňať zosilnenie jemných zvukov alebo nesprávnu interpretáciu bežných zvukov. Menej časté symptómy zahŕňajú stratu kontroly končatín a diskoordináciu, stratu pamäti či emocionálnu nestabilitu.

V súčasnosti nemá Syndróm Alice v krajine zázrakov štandardizovaný liečebný plán. Často sa metódy liečby točia okolo ochrany pred migrénou, ako aj podpory nízkej tyramínovej diéty. Lieky, ktoré môžu byť použité na prevenciu migrén zahŕňajú antikonvulzíva, antidepresíva, blokátory kalciových kanálov a beta blokátory. Ďalšie skúmané spôsoby zahŕňajú opakovanú transkraniálnu magnetickú stimuláciu (rTMS).