Obrovská analýza: Marihuana na psychické poruchy nezaberá

Zistilo sa, že rôzne verzie lekárskej marihuany vo všeobecnosti nemajú žiadny jasný terapeutický prínos pre celý rad porúch. Autori analýzy z toho vyvodzujú záver, že riziká môžu prevažovať nad prínosmi. Pre úzkosť však môže existovať určitá výhoda, ale aj tu je kvalita dôkazov nízka.

Metaanalýza publikovaná v časopise The Lancet Psychiatry zahŕňala 83 štúdií, z ktorých polovica boli randomizované kontrolované štúdie, čo je zlatý štandard vo výskume.

Z 83 sa 42 zameralo na depresiu, 31 na úzkosť, 12 na posttraumatickú stresovú poruchu (PTSD), 11 na psychózu, 8 na Tourettov syndróm a tri na poruchu pozornosti/hyperaktivitu (ADHD).

Nízka kvalita dôkazov

V rôznych štúdiách boli použité rôzne formulácie, vrátane samotného THC (THC je psychoaktívna zložka marihuany), THC s CBD (CBD neaktívna, ale údajne terapeutickejšia zlúčenina) a zriedkavejšie samotná CBD.

Existovali dôkazy, že THC, či už s alebo bez CBD, súviselo so zníženou úzkosťou - ale tvrdia, že kvalita dôkazov bola nízka - to znamená, že kvalita štúdií bola otázna.

THC bolo navyše spojené so zvýšeným rizikom vedľajších účinkov. Existuje tiež málo dôkazov o účinnosti farmaceutického CBD alebo lekárskej marihuany pri liečbe ktorejkoľvek z týchto duševných porúch.

Autori analýzy dospeli k záveru, že prínosy pravdepodobne neprevažujú nad rizikami, keďže existuje väčší počet dôkazov svedčiacich o psychologických rizikách dlhodobého užívania marihuany. 

„Existuje len málo dôkazov, ktoré by naznačovali, že kanabinoidy zlepšujú depresívne poruchy a symptómy, úzkostné poruchy, poruchu hyperaktivity s deficitom pozornosti, Tourettov syndróm, posttraumatickú stresovú poruchu alebo psychózu,“ uviedli autori z University of New South Wales.

Väčšie riziko psychózy

Je tiež dôležité zamyslieť sa nad tým, ako môžu zlúčeniny z dlhodobého hľadiska ovplyvniť duševné zdravie. Početné štúdie zistili, že marihuana, najmä odrody s vysokou účinnosťou, zvyšujú riziko psychózy u bežných užívateľov, teda minimálne u tých, ktorí sú na ňu náchylní.

Štúdia minulý rok zistila, že rôzne zloženia lekárskej marihuany mali rôzne účinky na depresiu, úzkosť a stres. Vysoké CBD/nízke THC boli najlepšie na zníženie krátkodobej depresie, zatiaľ čo nízke CBD/vysoké THC boli najúčinnejšie na zníženie stresu; akýkoľvek druh pomáhal na úzkosti.

Štúdia však tiež zistila, že marihuana vo všeobecnosti súvisela s podstatnejšími symptómami depresie z dlhodobého hľadiska, čo viedlo autorov k tomu, že „pokračujúce užívanie môže časom zhoršiť základné príznaky depresie“.