Nový test z krvi odhalí viac ako 50 typov rakoviny

Skúma totiž v krvi prítomnosť voľnej DNA z bujnejúceho nádoru a pomocou strojovej analýzy jej modifikáciou dokáže určiť nielen to, či konkrétny pacient trpí rakovinou, ale aj to, o aký typ rakovinového ochorenia sa jedná.

Informoval o tom dnes server BBC. Sľubné výsledky výskumu zverejnil tím vedcov z amerických a britských univerzít a výskumných inštitúcií v odbornom periodiku Annals of Oncology.

Odhalí aj nádory v ranom štádiu

Podľa nich pri doterajších skúškach boli pozitívne testy z 99 percent správne, kľúčová ale bude ďalšia fáza výskumu. V tej sa budú zameriavať na to, či testy nevynechávajú niektoré prípady, a neposkytujú tak pacientom falošné uistenie, že sú zdraví alebo naopak.

Nový test je založený na analýze takzvanej metylácie DNA z nádorov, ktorá voľne cirkuluje v krvnom obehu. Výsledky analýzy potom porovnáva počítač pomocou algoritmov s vopred zadanými dátami získanými od pacientov trpiacimi rakovinou.

Podľa vedcov dokáže odhaliť aj nádory v ranom štádiu, aj keď vyššiu úspešnosť má test v neskorších fázach choroby. V 96 percentách prípadov test pri klinických skúškach správne určil aj typ rakoviny, ktorou daný pacient trpí.

„Tento krvný test má zdá sa všetky predpoklady, aby sa dal využiť v populácii ako akýsi všeobecný test pre skríning nádorov,“ uviedol jeden z autorov štúdie Geoff Oxnard. „Než sa ale začne širšie používať, musíme overiť výsledky z klinických skúšok a plne pochopiť, ako funguje,“ dodal.

Povzbudzujúce výsledky

Vedci do počítačového systému zadali známe dáta 2800 onkologických pacientov a potom pomocou neho testovali vzorky krvi 3052 účastníkov výskumu, z ktorých jedna polovica rakovinou trpela a druhá nie.

Z testov sa napríklad podarilo správne diagnostikovať 63 percent pacientov s rakovinou pankreasu v ranom štádiu, v pokročilom štádiu už boli testy úspešné v 100 percentách prípadov.

„Možnosť odhaliť rakovinu v raných štádiách, kedy je menej agresívna a lepšie liečiteľná, má obrovský potenciál zachraňovať životy a my potrebujeme technologické inovácie, ktoré by tento potenciál uviedli do praxe. Hoci tento test je ešte len v úvodnej fáze skúšok, výsledky sú veľmi povzbudzujúce,“ uviedol britský onkológ David Crosby.