Jeden z nádejných liekov na koronavírus v dvoch veľkých štúdiách​ zlyhal

Objavuje sa stále viac dôkazov, že liečba antimalarikami nemusí pomôcť hospitalizovaným pacientom s koronavírusom.

Miera úmrtnosti nebola nižšia

Dve observačné štúdie uverejnené v New England Journal of Medicine (NEJM) a Journal of American Medical Association (JAMA) zistili, že spomedzi tisícok hospitalizovaných pacientov s koronavírusom, tí, ktorí dostávali antimalarikum hydroxychlorochín, si nepolepšili viac ako pacienti, ktorí ho nedostali.

Štúdia uverejnená v pondelok v JAMA skúmala 1 438 pacientov hospitalizovaných od 14. do 28. marca v štáte New York.

Zistila, že tí, ktorí dostávali hydroxychlorochín, antibiotikum azitromycín alebo obe liečivá, nemali v porovnaní s pacientmi, ktorí tieto lieky nedostávali, podstatne nižšiu mieru úmrtnosti v nemocnici.

​Približne 70 percent hospitalizovaných pacientov zahrnutých do štúdie dostalo buď len samotný hydroxychlorochín alebo hydroxychlorochín spolu s azitromycínom.

Častejšia zástava srdca

Štúdia tiež uviedla, že zástavu srdca mali častejšie pacienti, ktorí dostávali hydroxychlorochín, ako aj azitromycín, v porovnaní s pacientmi, ktorí žiadne liečivo nedostávali.

V NEJM sa v štúdii sledovalo 1 376 pacientov z Columbia University Irving Medical Center v New Yorku, z ktorých 811 dostalo hydroxychlorochín.

Zistilo sa, že podávanie hydroxychlorochínu nebolo spojené so zvýšeným alebo zníženým rizikom intubácie alebo smrti v porovnaní s tými, ktorí ho nedostávali.

Pacienti, ktorí hydroxychlorochín dostávali, mali však tendenciu byť vážnejšie chorí ako tí pacienti, ktorí tento liek nedostávali.