Päť dní zaberá, ale desať dní už nie? Sľubný liek mal rôzne výsledky u pacientov s COVID-19

Antivirotikum remdesivir, ktoré vyvinula biofarmaceutická spoločnosť Gilead Sciences, pomohlo pacientom so stredne závažným priebehom rýchlejšie sa zotaviť z ochorenia COVID-19, keď ho dostávali päť dní. Jeho prínos však nebol štatisticky významný, keď im ho podávali počas 10 dní.

Nové údaje zo štúdie, ktorú vykonala Gilead Sciences, dokazujú, že remdesivir je pre liečbu COVID-19 aspoň čiastočne účinným liekom. Pravdepodobne však tiež prispejú k diskusii o tom, aký efektívny je remdesivir a u ktorých pacientov.

​Skoršia štúdia ukázala, že pacienti so závažným ochorením, ktorí dostávali remdesivir, sa zotavili o štyri dni rýchlejšie ako pacienti, ktorí dostávali placebo. Pacienti v novšej štúdii mali tzv. stredne závažné ochorenie, čo znamená, že boli hospitalizovaní, ale nepotrebovali ventilátor. Na rozdiel od štúdie s pacientmi so závažnejším priebehom, táto štúdia nepodala placebo tým, ktorí nedostávali liek, čo znamená, že lekári aj pacienti vedeli, kto remdesivir dostáva a kto nie.

U pacientov, ktorí dostávali remdesivir päť dní, bola o 65 percent vyššia pravdepodobnosť zlepšenia v sedembodovej stupnici, kde 1 znamenala úmrtie a 7 znamenala, že dotyčný nebol po 11 dňoch hospitalizovaný. U tých, ktorí dostávali remdesivir po dobu 10 dní, bolo o 31 percent pravdepodobnejšie zlepšenie na sedembodovej stupnici, ale tento rozdiel nebol štatisticky významný, čo znamená, že sa to mohlo vyskytnúť náhodne.

Tieto výsledky sa vo všeobecnosti zhodujú s výsledkami rozsiahlej štúdie uskutočnenej Národnými inštitútmi zdravia, v ktorej bolo o 50 percent pravdepodobnejšie, že u pacientov po 15 dňoch dôjde k zlepšeniu v podobnej škále príznakov.

Prečo by mal remdesivir fungovať lepšie, keď sa podáva po dobu piatich dní, ako keď sa podáva po dobu 10 dní? Na odpoveď budeme potrebovať úplne údaje. V súčasnosti Gilead zatiaľ sprístupnil iba obmedzené informácie a výsledky neboli preskúmané inými vedcami.

Koronavírus a COVID - 19