Čuch strácajú pri koronavíruse často mladí a bezpríznakoví. Ako ho získať späť?

Poruchu čuchu udáva na základe metaanalýz vyše 60 percent ľudí, ktorí sa nakazili vírusom SARS-CoV-2. Môže ísť o jediný symptóm, ktorým sa ochorenie prejavuje, preto je to dôležitý varovný signál, uvádza iDNES.cz.

Pacienti, u ktorých v súčasnosti vznikne porucha čuchu a chuti bez zrejmej príčiny, preto musia byť testovaní na COVID-19.

"Porucha čuchu sa v súvislosti s koronavírusom typicky vyskytuje u mladších jedincov s ľahkým alebo bezpríznakovým priebehom, zatiaľ čo pacienti na jednotkách intenzívnej starostlivosti poruchu čuchu udávajú omnoho menej často.

Inak nevysvetliteľná porucha čuchu môže byť spojená aj s ostatnými hlavnými príznakmi COVID-19, teda s dýchavičnosťou, kašľom a podobne," vysvetľuje profesor Jan Plzák, prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Fakultnej nemocnice v Motole.

Navyše sa podľa profesora Plzáka v terajšej koronavírusovej vlne s poruchou čuchu stretávajú lekári ešte častejšie ako na jar.

"Snažíme sa preto pacientov informovať o príznakoch, prognóze a možnostiach liečby pri pretrvávajúcich ťažkostiach. Ponúkame im možnosť samovyšetrenia čuchu pomocou parfumovaných fixiek. Hoci pacienti často vnímajú poruchu čuchu ako úplnú (anosmia), ide obvykle iba o čiastočnú poruchu čuchu (hyposmia), čo je preukázateľné práve vyšetrením pomocou parfumovaných fixiek," vysvetľuje Plzák. 

Základným liečebným postupom je čuchový tréning, až ďalší v poradí je farmakologická liečba, ktorú musí viesť lekár.

Čuchový tréning sa ukazuje ako úspešný a prebieha tak, že pacient čuchá dvakrát denne minimálne po dobu piatich minút k štyrom vôňam (ruža, eukalyptus, klinček, citrón). Tréning je odporúčané vykonávať dlhodobo, aspoň po dobu 32 týždňov.

"Dobrou správou je, že iba u cca 10 percent postihnutých porucha čuchu pretrváva dlhšie ako štyri týždne. Tým sa COVID-19 výrazne líši od iných povírusových porúch čuchu, u ktorých dochádza k spontánnej úprave len približne v jednej tretine prípadov," dodáva profesor Jan Plzák.