WHO neodporúča používať remdesivir proti COVID-19. Chýbajú dôkazy o jeho účinnosti

Podľa nej chýbajú akékoľvek dôkazy, že liek zvyšuje šance na prežitie pacientov s touto chorobou alebo že u nich znižuje potrebu pľúcnej ventilácie.

Antivirotický liek remdesivir získal celosvetovú pozornosť ako potenciálne účinný liek pre pacientov s vážnym priebehom COVID-19 a zdravotníci ho čím ďalej častejšie používajú pri liečbe pacientov v nemocnici. Jeho skutočná účinnosť v klinickej praxi však zostáva neistá.

Panel WHO zložený z medzinárodných expertov uviedol, že remdesivir nie je doporučeniahodný pre nemocničných pacientov s COVID-19 bez ohľadu na to, ako vážny je ich zdravotný stav.

Nové zistenia

​Odporúčanie podľa WHO vychádza z nových zistení pri výskume, ktorý porovnával účinky viacerých medikamentov používaných pri liečbe COVID-19 na celkovo 7000 hospitalizovaných pacientoch.

Z nich nevyplýva, že remdesivir nemá na liečbu žiadny efekt, ale skôr že na základe dostupných údajov nie sú dôkazy o tom, že zlepšuje vyhliadky pacientov na uzdravenie, uviedol panel.

S ohľadom na možnosť škodlivých vedľajších účinkov, relatívne vysokú cenu i neľahkú aplikáciu - remdesivir musí byť vpichovaný do žily - preto WHO považovala za adekvátne vydať negatívne stanovisko pre užívanie tohto lieku.

Látka remdesivir, ktorú vyvinul tím pod vedením českého vedca Tomáša Cihlářa, pôvodne mala slúžiť pre liečbu krvácavej horúčky ebola v Kongu. Liek je však od marca nasadzovaný aj pri liečbe pacientov s COVID-19. 

Pacientov ochránil pred prechodom na JIS

Vedúci lekár českej Kliniky anestézie, resuscitácie a intenzívnej medicíny Všeobecnej fakultnej nemocnice Martin Balík v polovici októbra uviedol, že remdesivir ochránil mnoho pacientov pred nutnosťou intenzívnej starostlivosti.

K výsledkom skorších klinických testov WHO, ktoré vplyv lieku na dĺžku hospitalizácie či prežitie popierali, sa Balík vtedy podrobnejšie vyjadrovať nechcel.

"Naše skúsenosti sú ale také, že pri dodržaní špecifických indikačných podmienok liek funguje. Dokonca som presvedčený, že mnoho pacientov ochránil pred prechodom na intenzívnu starostlivosť," povedal.