Lekár: Ľudia po transplantácii častejšie umierajú na covid, mali by sa zaočkovať

"Napríklad sa ukazuje, že mortalita na ochorenie covid-19 je výrazne vyššia u pacientov po transplantácii obličky než u bežnej populácie. Rozdiel je zhruba šesťnásobný, dáta sa ale neustále zbierajú a nie všetky informácie sú publikované," uviedol pre iDNES.cz Ondřej Viklický, prednosta Transplantcentra IKEM a prednosta Kliniky nefrológie IKEM.

Preto tiež týmto pacientom odporúča očkovanie proti koronavírusu. Rovnako ako tým, ktorých transplantácia v blízkej budúcnosti čaká.

"Neplatí to len pre súčasné očkovanie proti covidu-19, ale aj pre ostatné choroby, kde je očkovanie dostupné, predovšetkým proti sezónnej chrípke a pneumokokom," povedal Viklický.

Podľa Viklického nemožno u chorých s imunosupresiou očakávať rovnakú odpoveď organizmu na očkovanie ako u inak zdravých ľudí.

"Aj po prekonanej chorobe covid-19 sa zdá, že si chorí po transplantáciách vytvoria o tridsať percent menej protilátok než bežná populácia," povedal.

Zo skúseností s ostatným očkovaním predpokladá, že chorí po transplantáciách môžu aj po očkovaní ochorieť, avšak nie s vážnym priebehom, čo by pre túto skupinu pacientov bolo kritické.

"Preto musia pacienti aj po očkovaní naďalej dodržiavať všetky vládne nariadenia," odporučil Viklický.