Lekárka z postcovidového oddelenia: Ľudia sa učia nanovo sedieť, chodiť a jesť