Klinické štúdie verzus reálny svet. Čo ukazujú údaje o vedľajších účinkoch Pfizeru a AstraZenecy?

Podľa nedávnej štúdie menej ľudí udávalo vedľajšie účinky po očkovaní vakcínami Pfizer alebo AstraZeneca v skutočnom svete ako v klinických štúdiách.

Menej hlásili únavu

Podľa štúdie, ktorá bola zverejnená v časopise The Lancet Infectious Diseases, asi každý štvrtý človek, ktorý dostal jednu z vakcín proti covidu, hlásil mierne systémové vedľajšie účinky po injekcii.

Systémové reakcie sú podľa definície také, ktoré ovplyvňujú celé telo, takže bolesť v mieste vpichu, s ktorou sa stretáva väčšina ľudí, nie je zahrnutá v počtoch.

Zistenie bolo založené na údajoch z aplikácie ZOE COVID Symptom Study. Viac ako 620-tisíc ľudí vo Veľkej Británii zdieľalo s aplikáciou svoje vedľajšie účinky vakcín.

Podľa týchto údajov oveľa menej ľudí hlásilo únavu ako v klinických štúdiách. Zhruba 14 percent používateľov aplikácie uviedlo, že po druhej dávke vakcíny od spoločnosti Pfizer pocítilo únavu, zatiaľ čo 63 percent uviedlo, že sa počas klinických štúdií firmy po každej dávke cítili unavení.

Spomedzi príjemcov vakcíny od AstraZenecy asi 21 percent dokumentovalo únavu prostredníctvom aplikácie, v porovnaní s 53 percentami v štúdiách.

„Údaje by mali mnohých ľudí ubezpečiť, že v skutočnom svete sú účinky vakcíny zvyčajne mierne a krátkodobé, najmä u ľudí nad 50 rokov, ktorí sú najviac ohrození infekciou,“ uviedol Tim Spector, hlavný autor štúdie a epidemiológ na King's College v Londýne.

Najbežnejším vedľajším účinkom boli bolesti hlavy

Bolesti hlavy patrili medzi najčastejšie hlásené vedľajšie účinky vakcíny Pfizer v aplikácii ZOE. Podľa štúdie Lancet asi 13 percent očkovaných očkovacích látok uviedlo, že po druhej dávke pociťovali bolesti hlavy - oveľa nižší podiel ako v klinickom skúšaní, kde bolesti hlavy hlásilo 55 percent ľudí.

Necelých 23 percent príjemcov AstraZeneca hlásilo bolesti hlavy prostredníctvom aplikácie, v porovnaní s takmer 53 percentami, ktorí mali bolesti hlavy pri pokusoch.

Menej ľudí hlásilo bolesť v mieste vpichu aj v skutočnom svete. Väčšina účastníkov štúdie Pfizer - 84 percent - pocítila po vakcíne bolesť v mieste vpichu.

Podľa údajov z reálneho sveta 57 percent ľudí hlásilo bolesť v mieste vpichu po prvej dávke Pfizeru a 51 percent po druhej dávke. Zistenia boli podobné pri AstraZenece.

Johnson & Johnson a Moderna neboli do štúdie zahrnuté

Avšak keďže všetky reálne údaje boli automaticky hlásené v aplikácii ZOE, je možné, že niektorí ľudia zabudli zaznamenať ich vedľajšie účinky alebo sa rozhodli nezaznamenať ich všetky.

Pretože štúdia bola vykonaná vo Veľkej Británii, neobsahovala údaje o vakcínach Moderna alebo Johnson & Johnson. Ani jedna z nich tam zatiaľ nebol schválená.

V klinických štúdiách spoločnosti Johnson & Johnson menej ako 50 percent ľudí uviedlo bolesť paže a približne 38 percent hlásilo bolesti hlavy a únavu.

Takmer 92 percent ľudí v klinických štúdiách Moderny medzitým hlásilo bolesť v mieste vpichu po druhej dávke, zatiaľ čo takmer 69 percent hlásilo únavu a 63 percent hlásilo bolesť hlavy.

Ak však trend pozorovaný medzi príjemcami Pfizer a AstraZeneca platí aj pre tieto ďalšie vakcíny, je možné, že skutoční príjemcovia vo všeobecnosti budú hlásiť menej vedľajších účinkov ako v klinických skúškach.