Otrava metanolom. Prenosný prístroj ju odhalí za pár minút

Vyvinuli ho vedci z Masarykovej univerzity v Brne s pražskou spoločnosťou Watrex. Či sa bude vyrábať, teraz záleží na dopyte, oznámila Ema Wiesnerová z tlačového odboru Masarykovej univerzity (MU).

Vedúci tímu Petr Kubáň sa o diagnostiku metanolu a predovšetkým kyseliny mravčej, ktorá v tele vzniká jeho rozkladom, začal zaujímať už v roku 2012 po vypuknutí aféry. V spolupráci s lekármi z nemocnice v Havířove vyvinul metódu stanovenia kyseliny mravčej v krvnom sére za pomoci takzvanej kapilárnej elektroforézy.

"Táto metóda je ale zložitá a vyžaduje špecializovaný prístroj a vyškolený personál. Preto sme si v roku 2013 podali žiadosť o grant v Technologickej agentúry ČR na vývoj prenosného prístroja, ktorý sa dá použiť aj v teréne a bez špeciálnych znalostí. Náš prototyp dokáže stanoviť nielen hodnoty kyseliny mravčej, ale aj metanolu," uviedol Kubáň, ktorý pôsobí na Prírodovedeckej fakulte a tiež v inštitúte CEITEC Masarykovej univerzity.

Prístroj pracuje na princípe reakcie metanolu alebo kyseliny mravčej s reakčným činidlom, pri ktorej sa meria zmena optických vlastností činidlá. "Do prístroja sa vloží vzorka krvnej plazmy pacienta a počas piatich minút sa ukáže výsledok. Jednak sa na displeji objaví hodnota zodpovedajúca koncentrácii nameraných látok a zároveň sa rozsvietia indikačné diódy. Zelená znamená, že je všetko v poriadku, a oranžová či červená potom signalizujú otravu," priblížil Kubáň. Prístroj váži zhruba kilogram.

Poruchy vedomia a zraku, potom smrť
Otrava metanolom nie je v prvej fáze pre človeka rozpoznateľná, príznaky sa prejavia až po čase, keď sa závadný alkohol premieňa na nebezpečné látky, najmä kyselinu mravčiu. Pri ťažkej otrave sa objavujú poruchy vedomia a zraku, hrozí slepota i smrť.

Od septembra 2012 do februára 2014 v Česku zomrelo na otravu po požití nelegálne vyrábaných liehovín s obsahom jedovatého metylalkoholu 48 ľudí, desiatky ľudí pripravil o zdravie. V súvislosti s kauzou bolo obvinených vyše sedem desiatok ľudí, väčšina z ohrozovania zdravia závadnými potravinami.