Ceny za vedu a techniku sú rozdané

V kategórii Osobnosť vedy a techniky uspeli Boris Klempa z Virologického ústavu, Biomedicínskeho centra SAV, Ľudmila Balogová z VÚTCH - Chemitex a Roman Martoňák z Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK.

Víťazmi kategórie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov sa stali Miroslav Záhradník z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Zdeno Biel z EVPÚ a Martin Urík z Ústavu laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského.

Kategória Vedecko-technický tím roka má troch víťazov - Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením MUDr. Andreja Šteňa, Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Branislava Hatalu a Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením Štefana Vilčeka. 

Ivan Chodák z Ústavu polymérov SAV a Jozef Živčák z CEIT Biomedical Engineerings si prebrali ocenenia v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. 

Cenu Milana Rastislava Štefánika odovzdali vedeckému kolektívu docenta Vladimíra Labaša. Slávnostný galavečer sa uskutočnil v rámci Týždňa vedy a techniky za prítomnosti zástupcov ministerstva školstva a francúzskeho veľvyslanca na Slovensku Christopha Léonziho.

Odborná komisia ocenila projekt kolektívu, ktorý bol zameraný na testovanie fyzikálnych vlastností špeciálnych skiel. Realizoval sa v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a francúzskym Ústavom chemických vied Univerzity v Rennes v rokoch 2014 a 2015. 

Cena M. R. Štefánika vznikla z iniciatívy Francúzskeho veľvyslanectva v SR, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, aby ocenila vedecké projekty, ktoré sa zaslúžili o najväčší prínos v oblasti vedeckej bilaterálnej francúzsko-slovenskej spolupráce. Uchádzači o túto cenu musia byť riešiteľmi alebo bývalými riešiteľmi bilaterálnych francúzsko-slovenských vedeckých projektov.