Philip Morris využil Svetový deň bez tabaku na propagáciu bezdymovej alternatívy

Napriek známym zdravotným rizikám súvisiacim s fajčením, mnohí ľudia fajčia naďalej. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpovedá, že v roku 2025 bude fajčiť viac ako 1 miliarda ľudí, približne rovnako ako dnes. Ich najlepším rozhodnutím by bolo skončiť, ale mnohí to nespravia. Z toho vyplýva, že títo muži a ženy by mali mať prístup a informácie o menej škodlivých alternatívach cigariet.

"WHO má ideálne postavenie a prostriedky na to, aby viedla ľudí, ktorí by naďalej fajčili, k prechodu od cigariet na bezdymové alternatívy. Politika, ktorá informuje ľudí o týchto alternatívach - čiže aj Svetový deň bez tabaku - by znížila prítomnosť fajčenia v omnoho väčšej miere a oveľa rýchlejšie ako samotný súčasný súbor opatrení na kontrolu tabaku,” povedal André Calantzopoulos, výkonný riaditeľ PMI.

"Ľudia, ktorí fajčia, majú právo na zmysluplný plán, ktorý plne zohľadňuje lepšie alternatívy k cigaretám. Z nášho hľadiska sme odhodlaní budovať budúcnosť bez dymu prostredníctvom inovácií, ktoré stoja na vedeckých základoch a ktoré zodpovedajú potrebám spotrebiteľov."

PMI doteraz investovala 4,5 miliardy USD na podporu tímu popredných 400 vedcov, inžinierov a technikov, ktorí sa venujú tvorbe a testovaniu bezdymových výrobkov. Nie je však jedinou spoločnosťou, ktorá vidí túto inováciu ako dôležitý krok pre 1 miliardu fajčiarov na celom svete, tabakový priemysel vo všeobecnosti začína podnikať kroky pre zlepšenie zdravia fajčiarov.

"Našou krátkodobou ambíciou je, aby každý tretí spotrebiteľ, čo predstavuje až 40 miliónov mužov a žien, ktorí fajčia, prešiel do roku 2025 na lepšie alternatívy. Chceme sa dostať do stavu, v ktorom úplne prestaneme predávať cigarety. Potrebujeme však podporu vlád a komunity verejného zdravia, aby k tomu mohlo dôjsť v čo najkratšom čase. Myslím si, že namiesto toho, aby sme označovali jeden deň v roku ako Svetový deň bez tabaku, by sme mali každý deň propagovať ako Svetový deň bez fajčenia,” uviedol Calantzopoulos.

PMI navrhuje, aby vlády a úrady preskúmali, ako môžu vedecky podložené bezdymové výrobky
prispieť k stratégii verejného zdravia v rámci prevencie fajčenia. S príslušnou vládnou kontrolou a
dohľadom môžu mať tieto produkty zmysluplný a pozitívny vplyv na verejné zdravie.