Ako budete vyzerať o desaťročia? Umelá inteligencia to vie predpovedať

V súčasnosti vedci využívajú vyspelú umelú inteligenciu (AI), aby urobili umelé starnutie, ktoré je podľa časopisu Science realistickejšie a depresívnejšie než kedykoľvek predtým.

Systém používa dvojdielny algoritmus AI nazývaný generatívna nepriateľská sieť (GAN). Prvá časť zaberá tvár a vytvára inú tvár toho istého jedinca v cieľovom veku. Počas tréningu druhá časť porovnáva tento obrázok s reálnou fotografiou niekoho v danom veku a s pôvodným obrázkom a poskytuje spätnú väzbu a povzbudzuje prvú časť, aby zlepšila svoje schopnosti. Iné systémy na umelé starnutie používajú GAN, ale tento sa líši tým, že sa zameriava nielen na získanie správneho veku, ale aj na zachovanie identity jednotlivca.

Výskumníci trénovali ich AI na viac ako 100-tisíc fotografiách z dvoch databáz, vrátane kriminálnikov a celebrít v rôznych vekových kategóriách. Samostatný počítačový program potom posúdil, ako AI vykonávala nový súbor fotiek.

Keď AI zostarla fotografie ľudí o viac ako 20 rokov, takže ľudia mladší ako 30 rokov mali vyzerať medzi 50 a 60, počítačový program ich v priemere zaznamenal ako 60-ročných (pre kriminálnikov) alebo 52-ročných (pre celebrity).