Slovenskí vedci dostali ceny za činnosť v oblasti vedy a techniky

Ocenenia v kategórii osobnosť vedy a techniky si prevzala pätica vedcov. Juraj Gigac získal ocenenie ako odborník v oblasti papiera a celulózy, Milan Kokavec za odborný, pedagogický a vedeckovýskumný prínos v oblasti ortopédie. Igor Lacík bol ocenený za dosiahnuté výsledky v oblastiach makromolekulovej chémie a nových materiálov a Peter Moczo za výsledky v oblasti geofyziky. Za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám bola v tejto kategórii ocenená aj Adriana Šimková.

Päť vedcov získalo ocenenie v kategórii celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, ide o Dášu Čížkovú, Vladimíra Farkaša, Petra Michlíka a Františka Trebuňu. Ocenenie v tejto kategórii získal in memoriam aj odborník v oblasti medicíny, konkrétne chirurgie, Peter Kothaj.

Rezort školstva udelil ocenenia i v kategórii popularizátor vedy. Ocenenia si prevzali Igor Chovan, Alica Mašlejová a Jozef Ristvej. Ocenená bola aj Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, ktorá sa vo svojej činnosti zameriava na rozvoj v oblasti vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku.

Počas večera udelili aj ocenenia v kategórii osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Medzi ocenenými boli odborník v oblasti klinickej onkológie Michal Chovanec, Jaroslav Ilončiak, ktorý sa zaoberá elektrotechnikou a automatizáciou a riadiacimi systémami. Ďalšími ocenenými boli Lucia Knapčíková, zaoberajúca sa strojárstvom a materiálovým inžinierstvom, a neurológ Matej Škorvánek.

Ocenené boli aj štyri vedecko-technické tímy. Prvým z nich je tím pod vedením Jána Tkáča, ktorý sa zaoberá oblasťou analytickej chémie, biochémie a biotechnológie v medicíne. Za oblasť genetiky, endokrinológie a metabolizmu rezort školstva ocenil tím Daniely Gašperíkovej, tím pod vedením Tomáša Brestoviča bol ocenený za oblasť tepelnej energetiky a termomechaniky a tím pracovníkov pod vedením Karola Sidora za výskum a vývoj v oblasti eletrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov.

"Veda nie je povolanie, na ktorom by sa dalo v prvom rade zbohatnúť. Tí ľudia to robia so záujmom, sú tomu oddaní. Treba to podporovať a docieliť, aby mohli byť naši vedci slušne zaplatení a aby aj k nám mohli prísť špičkoví zahraniční vedci," povedala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Ako podotkla, rezort školstva sa v tomto smere snaží urobiť viacero zmien. Spomenula napríklad zvyšovanie platov o desať percent v rokoch 2019 a 2020 aj pre vedeckých pracovníkov či odstraňovanie stropov na ich platy.