Bratislava sa ocitla v CERNe. Vďaka virtuálnej realite

Po prvýkrát v 21. ročnej histórii Festivalu vedy a techniky AMAVET podporilo mladé slovenské talenty v prírodných a technických vedách Európske laboratórium pre časticovú fyziku – CERN. Do jeho útrob, v ktorých sídli aj slávny Veľký hadrónový urýchľovač, sa mohli návštevníci festivalu preniesť vďaka okuliarom pre virtuálnu realitu.  

"Mladým ľuďom sme prišli ukázať napríklad aj to, ako funguje Rutherfordov experiment, čo je model, ktorý dokázal existenciu atómového jadra," povedal doktorand Fyzikálneho ústavu SAV Matúš Balogh. Skupina vedcov vedená Martinom Venhartom z Fyzikálneho ústavu SAV skonštruovala unikátny spektrometer TATRA a vedci z Ústavu experimentálnej fyziky SAV spolupracujú na experimentoch ALICE a ATLAS. 

​Druhý novembrový týždeň nie je len Týždňom vedy a techniky na Slovensku, ale zároveň je aj Týždňom mieru vo švajčiarskej Ženeve, odkiaľ práve vtedy CERN zavítal na Slovensko a symbolicky priniesol okrem špičkovej vedy, výskumu a technológií aj odkaz o vede pre mier, ktorého je CERN samotným stelesnením. CERN počas viac ako 60-ročnej existencie hral dôležitú úlohu pre budovanie mierovej spolupráce aj mimo časticovej fyziky a mimo svojich členských štátov. 

Tohtoročný ročník festivalu Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) sa uskutočnil od 8. do 9. novembra v areáli výstaviska INCHEBA v Bratislave. AMAVET v spolupráci s Centrom vedecko technických informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti priblížili širokej verejnosti vedu a techniku populárnou formou. Návštevníci si mohli exponáty ohmatať, aby sa presvedčili, že veda vie byť aj hravá.

​Festival AMAVET je jedným z podujatí siete vedeckých výstav Intel ISEF a tiež národným kolom pre súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov - EUCYS. A čo je najdôležitejšie, je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky. Jedným z príkladov je aj ocenenie mladých slovenských vedcov Nadačným fondom AXA. Z dvadsiatich ocenených projektov až jedna štvrtina začínala na Festivale vedy a techniky AMAVET, ktorý bol pre nich odrazovým mostíkom.

Celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET bolo opäť jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Jeho víťazi postupujú na prestížne súťaže v zahraničí, čo motivuje prihlásených žiakov, že už na základné, krajské kolá, prichádzajú s projektami, ktoré odhaľujú a vedecky poukazujú na negatívne javy, či už v oblasti medicíny a zdravotníctva, biológie, ale aj chémie. S

Z mnohých zúčastnených projektov tam bola napríklad téma koloidného striebra, ktoré ako všeliek koluje internetom, a pritom má preukázateľne vysokú toxicitu in vitro. Alebo projekt, ktorý poukazuje na konzervačnú látku E250 (dusitan sodný) ako na „Tichého zabijáka“ v údeninách. Zaujímavý bol tiež  projekt o vysokej toxicite hliníka a vysoko prekročených normách vo výrobkoch dennej spotreby.

Žiaci svoje projekty prezentovali v jedenástich súťažných kategóriách (Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy) prostredníctvom posterových prezentácií, výstavných exponátov pred členmi hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov.