Dve slovenské univerzity získali najväčší projekt na podporu vedy

Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita (STU), dve najväčšie univerzity na Slovensku, si v rámci projektu rozdelia bezmála 111 miliónov eur. Z toho 95 percent pokryjú európske fondy a slovenský štátny rozpočet. Peniaze sú určené okrem iného k budovaniu infraštruktúry vrátane pavilónu špičkových technológií.

„Opravíme, zmodernizujeme, nakúpime prístroje. Staneme sa atraktívnejšími nielen pre medzinárodný výskum, ale aj preto, aby sme zastavili odliv študentov do zahraničia a aby sme prilákali zahraničných študentov a zahraničných doktorandov,“ povedal pri podpise memoranda rektor STU Miroslav Fikar. Dodal, že príprava projektu trvala štyri roky.

Projekt sa zameria na výskum a vývoj v oblasti biotechnológií, biomedicíny, pokročilých materiálov, rovnako ako na odbor informačných a komunikačných technológií.

„Cesta ku konkurencieschopnosti v medzinárodnom priestore vedie cez spájanie inštitúcií. Bez toho, aby sme vytvárali takú veľkú spoluprácu, nemôžeme v európskom výskumnom priestore dosiahnuť konkurencieschopnosť,“ uviedla Lubyová.

Slovensko sa podľa predchádzajúcej analýzy ministerstva školstva radí v EÚ vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky ku krajinám s najnižším podielom výdavkov na výskum a vývoj a v tejto oblasti zaostáva aj za Českom, Maďarskom a Poľskom.

Slovensko dlhodobo zápasí s nedostatočným financovaním vlastného výskumu a vývoja a s únikom mozgov do zahraničia. Podozrenie z netransparentného rozdeľovania európskych dotácií do výskumu v roku 2017 vyústilo v rezignáciu vtedajšieho ministra školstva Petra Plavčana.