Týždeň vedy a techniky prinesie stovky popularizačných podujatí

Pripravené sú stovky popularizačných podujatí po celom Slovensku, informovala Zuzana Hajdu z odboru propagácie Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky.

Jedno z hlavných podujatí tohto ročníka je Utorok so živou prírodou, ktoré pripravuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Konať sa bude v dvoch blokoch. Doobeda privíta skupiny stredoškolákov, popoludní sa bude môcť prísť pozrieť aj široká verejnosť.

V troch krátkych prednáškach sa budú experti venovať ochrane slovenskej flóry a fauny, na ktorú vplýva nielen civilizácia, ale aj meniace sa klimatické podmienky. Cieľom je priblížiť, prečo mnohé druhy rastlín a živočíchov v súčasnosti ustupujú, pričom viacerým hrozí dokonca vyhynutie, a kto je za tento stav zodpovedný.

Počas dvoch dní sa v priestoroch výstaviska Incheba budú môcť záujemcovia zúčastniť hneď na dvoch podujatiach. Interaktívna výstava Veda netradične sa tento rok zameriava na mladé vedecké talenty. Festival vedy a techniky Amavet 2019 predstaví zaujímavé a inovatívne projekty, na ktorých pracujú študenti.

V rámci Týždňa vedy a techniky je pripravený program aj pre odbornú komunitu. V strede týždňa sa uskutoční Národný okrúhly stôl o vednej politike, ktorý sa snaží prostredníctvom odbornej diskusie prispieť k hľadaniu možností na zlepšenie podmienok a kvality slovenskej vedy a výskumu.

Vo štvrtok 7. novembra sa uskutoční Slávnostné vyhlásenie výsledkov fotografickej a výtvarnej súťaže, počas ktorého si mladí a talentovaní študenti prevezmú diplomy a vecné ceny. Cieľom súťaží je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Vyvrcholením týždňa bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku 2019.

Týždeň vedy a techniky sa uskutoční v dňoch 4. – 10. novembra 2019, čím ukončí vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a výskumu.