Začal sa Týždeň vedy a techniky, ponúkne viac ako 400 podujatí v celej krajine

Informovalo o tom Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, ktoré spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR tento týždeň organizuje.

V utorok 5. novembra si CVTI SR pripravilo pre verejnosť podujatie Utorok so živou prírodou. V utorok a v stredu 6. novembra sa v priestoroch výstaviska Incheba uskutočnia dve podujatia, prvým z nich je interaktívna výstava Veda netradične.

Druhým je Festival vedy a techniky Amavet. Vo štvrtok 7. novembra je naplánované slávnostné vyhlásenie výsledkov fotografickej a výtvarnej súťaže. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Výtvarnej súťaži tento rok dominovala téma Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet. Téma fotografickej súťaže znela Prvky okolo nás.

Pre odbornú komunitu je pripravený Národný okrúhly stôl o vednej politike, ktorý sa uskutoční 6. novembra. Cieľom tohto podujatia je prostredníctvom odbornej diskusie prispieť k hľadaniu možností na zlepšenie podmienok a kvality slovenskej vedy a výskumu pomocou delenia sa o progresívne národné a zahraničné skúsenosti a dobrú prax.

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku 2019. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 7. novembra.

Do podujatia sa zapojila aj Slovenská akadémia vied (SAV), Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave či Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súčasťou podujatí na univerzitách budú prednášky a diskusie na rôzne témy.

Biomedicínske centrum (BMC) SAV pripravilo počas podujatia deň otvorených dverí (DOD) pre žiakov a študentov v duchu hesla Veda hrou, a to na svojom pracovisku v Bratislave, ako i v Košiciach. "Mladých nadšencov vedy čakajú v Bratislave prednášky a interaktívne aktivity a v Košiciach sa budú mať možnosť zoznámiť s laboratóriami a prístrojmi používanými pri experimentoch," povedala pre TASR Zuzana Vetrecin Čeplíková z BMC SAV.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich. Okrem toho tiež vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.