Zajtra sa začína Festival vedy a techniky AMAVET. Čo prinesie?

Motivátorom tohtoročného, už 22. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019 (FVAT), je slogan „ZREALIZUJ SVOJ NÁPAD“. Príležitosť Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) využilo 255 mladých vedátorov z ôsmych krajov Slovenska a do jedenástich súťažných kategórií prihlásilo 167 projektov, čo je rekordný počet za posledné 4 roky.

Do celoslovenského finále postúpilo 80 projektov. Ich autormi je 123 žiakov zo 60 základných a stredných škôl. Čo nás čaká počas tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku? Kam sa posunul 22. ročník a čo nové môžu očakávať súťažiaci a laická verejnosť?

FVAT je na Slovensku živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky. Už tretí rok je odborným garantom Slovenská akadémia vied spolu so Žilinskou univerzitou v Žiline, Univerzitou Komenského a jej Prírodovedeckou fakultou v Bratislave.

Od tohto roku poskytla odbornú garanciu aj Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach a záujem prejavila aj Prešovská univerzita v Prešove, s ktorou organizátor AMAVET začal rokovania. Zástupcovia odborných garantov sú členmi odbornej hodnotiacej komisie, ktorá bude v tomto roku až 22-členná. V deviatich kategóriách treba ohodnotiť 86 projektov – 6 projektov prezentujú súťažiaci z Belgicka a Ruska. 

Tento ročník sa uskutoční od 7. do 8. novembra v Bratislave, v areáli výstaviska INCHEBA, kde budú súčasťou veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika. Vybraní víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET budú následne vyslaní obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížne národné a svetové vedecké súťaže a fóra vedeckovýskumnej činnosti mládeže: ISEF (USA), EUCYS (Španielsko), CASTIC (Čína), Milset Expo-Sciences Europe (Rumunsko), Vernadského národnú súťaž (Moskva) a ďalšie. Úspešní súťažiaci môžu získať aj ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien.

Zdroj: FVAT

​Jednou zo zaujímavostí tohtoročného festivalu sú dvaja najmladší, desaťroční účastníci. Ich projekty sa venujú skúmaniu podmienok života mäsožravých rastlín a podmienkam života kliešťa obyčajného. 

Festival vedy a techniky AMAVET nie je len súťaž projektov žiakov, ale aj priestor na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila minulý rok 28. ročnému občianskemu združeniu, Asociácii pre mládež, vedu a techniku Cenu za vedu a techniku za rok 2018 v kategórii „Popularizátor vedy“ - za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl.

Počas 22. ročníka súťaže sa uskutočnia motivačné rozhovory Science talks. Môžete sa tešiť na účasť „odchovankyne“ AMAVET-u Michaely Brchnelovej, ktorá príde z Holandska, kde študuje ako MSc. študentka hypersonickej aerodynamiky na Delft University of Technology s pracovnými skúsenosťami z Európskej Vesmírnej Agentúry ESA a Nemeckého Centra pre Vesmírny a Letecký Výskum, DLR – nemáme sa za čo hanbiť!

Kontrovať jej budú Michal Zajaček, amaveťák, absolvent  IMPRS scholar at University of Cologne, 1. Physikalisches Institut v Nemecku, v súčasnosti pôsobí v Poľsku. Do tretice rozhovory o vesmíre doplní Juraj Tóth, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave.

Na krátky rozhovor príde aj čerstvý Laureát ocenenia 1. ročníka ESET Sience Award „Výnimočná osobnosť slovenskej vedy“ Ján Tkáč, ktorý pôsobí v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied.

Nebude chýbať ani súčasný generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti QBSW Martin Hrnko, ktorý napísal svojmu bývalému učiteľovi, vedúcemu krúžku, dnes vedúcemu jedných z klubov AMAVET Pavlovi Kyselovi: „...sú to už roky, čo som sa aj ja začal pod Vašim vedením venovať počítačom v Žiline a pamätám si, že práve Váš prístup mi umožnil technike sa venovať v maximálne možnej miere...“

Počas festivalu predstavia svoj podnikateľský plán študenti Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. V stánku národného projektu inovujme.sk vystavia prototyp vlastnej kartovej spoločenskej hry Coonan Valley s témou rybačky.

Hospodárske noviny sú mediálnym partnerom podujatia.