Ocenenie pre výnimočných vedcov na Slovensku otvorilo nový ročník

Cieľom ESET Science Award je oceniť a verejnosti predstaviť výnimočných vedcov na Slovensku a zároveň priblížiť, akú dôležitú úlohu má veda v spoločnosti. 

Potrebujeme väčšiu podporu vedy

Laureátmi prvého ročníka v minulom roku sa stali chemik Ján Tkáč, molekulárna biologička Ľubomíra Tóthová a bioinformatik Tomáš Vinař.

Jedným z cieľov ocenenia ESET Science Award je zvýrazniť nevyhnutné miesto vedy a vedcov v spoločnosti. „Dnes si viac ako kedykoľvek predtým ako spoločnosť uvedomujeme, že vedecké poznatky môžu zachrániť tisíce životov a pomáhajú nám k lepším rozhodnutiam,“ hovorí v tlačovej správe Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

„Z prieskumu, ktorý sme si nechali vypracovať pred štartom ďalšieho ročníka, vyplýva, že až 86 percent opýtaných súhlasí s tým, že Slovensko potrebuje väčšiu podporu vedy a výskumu. Veríme, že aj prostredníctvom oceňovania výnimočných vedeckých osobností dokážeme zvýšiť záujem o vedu zo strany verejnosti a vďaka tomu sa aj zvýši podpora zo strany štátu.“

Predsedom komisie bude nositeľ Nobelovej ceny

Komisiu, ktorá rozhoduje o laureátoch, tvoria svetovo uznávané a rešpektované osobnosti vedy zo zahraničia. Posudzuje prihlásené vedkyne a vedcov s ohľadom na kvalitu ich vedeckej práce a presah výskumu do spoločnosti s dôrazom na medzinárodné štandardy.

Náročný hodnotiaci proces obsahuje kvantitatívne aj kvalitatívne kritériá, zohľadňuje sa analýza odbornej činnosti a jej prínos pre spoločnosť, komunikácia aj vedecká etika a integrita.

Na úroveň hodnotiaceho procesu má aj tento rok dohliadať predseda medzinárodnej komisie z radov nositeľov Nobelovej ceny. Organizátor ocenenia Nadácia ESET napriek nepriaznivému vývoju situácie s pandémiou verí, že sa jeho osobnú účasť podarí zabezpečiť. 

„Prevziať ocenenie od nositeľa Nobelovej ceny bol pre mňa výnimočný zážitok na mojej vedeckej dráhe. Aj keď o laureátoch rozhoduje naozaj kvalitná vedecká zahraničná porota, teší ma, že toto ocenenie neprichádza len z vedeckých kruhov, ale i od širšej verejnosti. Je to symbol, že spoločnosť si pomaly začína uvedomovať rolu vedy v každodenných životoch ľudí, uviedol Ján Tkáč, laureát ocenenia v hlavnej kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy z roku 2019.

Ceny sa udelia v troch kategóriách

Do ocenenia ESET Science Award sa môžu prihlásiť vedci, výskumníci a vysokoškolskí pedagógovia pôsobiaci na Slovensku do 28. mája 2020 prostredníctvom stránky esetscienceaward.sk.

Aj v tomto roku sa ocenenie bude udeľovať v troch kategóriách – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Ocenenie je určené štyrom vedným oblastiam: prírodné vedy, lekárske a farmaceutické vedy, technické vedy a pôdohospodárske vedy. Slávnostný galavečer s vyhlásením laureátov je naplánovaný na 14. októbra 2020, resp. sa termínom prispôsobí situácii spojenej s pandémiou koronavírusu.