Festival vedy a techniky AMAVET vyvrcholí počas Týždňa vedy a techniky

Žiaci stredných škôl aj II. stupňa základných škôl môžu svoje bádateľské projekty prihlasovať individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 11. do 13. novembra 2020.

„Vzhľadom na opatrenia pred šírením COVID-19 formu realizácie celoslovenského finále prispôsobíme aktuálnej situácii a budeme o nej informovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk,“ zdôraznil výkonný riaditeľ súťaže Dávid Richter.

„Veľkou motiváciou žiakov na tvorbu projektov a prihlasovanie sa do súťaže je to, že každoročne víťazi celoslovenského finále FVAT získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky, súťaže a vecné ceny.“

Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 7. októbra 2020. Na krajských kolách i celoslovenskom finále platia prísne epidemiologické opatrenia. Organizátor zabezpečí maximálny počet účastníkov podľa aktuálne platných opatrení.

Prehľad termínov krajských kôl FVAT AMAVET:

  • Košický a Prešovský kraj, Košice, 16.10.2020, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, Košice.
  • Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, 16.10.2020, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.
  • Žilinský kraj, 16.10.2020, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina.
  • Trenčiansky kraj, Partizánske, 16.10.2020, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske.
  • Nitriansky kraj, Nitra, 16.10.2020, Centrum voľného času Štefánikova trieda 63, Nitra.
  • Bratislavský a Trnavský kraj, Bratislava 23.10.2020, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava.

Súčasne sa s FVAT v Aureliu uskutoční aj Festival štyroch živlov pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl.